Ảnh tham khảo
Thông tin sản phẩm Ảnh tham khảo:
- Công ty: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MÊKÔNG
- Giá bán: call
- Số lượng có trong kho: 0
- Thời gian bảo hành: 0 (tháng)
- Thông tin mô tả riêng của gian hàng: ảnh tham khảo
- Thông tin khuyến mại của gian hàng:

Thông số kỹ thuật:
• Hãng sản xuất : ropetech